People. Planet. Profit.

Wij gaan voor een duurzame ontwikkeling.

People. Planet. Profit. De drie welbekende en veelgebruikte P’s vormen het logische uitgangspunt voor duurzame ontwikkeling. En dat is precies waar wij voor staan bij Onlinestuderen.com. Want ook bij een leven lang leren draait het volgens ons om de drie P’s. We hebben ze dan ook verweven in ons bedrijfsbeleid en onderdeel gemaakt van onze visie op leren.

 

Maatschappelijk verantwoord bedrijfsbeleid

De drie P’s vormen de basis voor een maatschappelijk verantwoord bedrijfsbeleid ontwikkeld met een evenwichtige balans tussen milieu, maatschappij en economie. Zoals de Sociaal Economische Raad (SER) beschrijft, is het de uitdaging om de punten van de driehoek People-Planet-Profit in evenwicht te brengen om de volle potentie te bereiken in termen van bedrijfsresultaten. Bij Onlinestuderen.com zien we het als volgt:

People: een leven lang leren

Een leven lang leren gaat natuurlijk volledig over mensen. Over mensen die zich steeds verder en blijvend ontwikkelen. Daarmee blijven ze duurzaam inzetbaar voor de organisatie en het maakt ze flexibel en wendbaar met het oog op hun toekomst. Bij het ontwikkelen van onze leeroplossingen staat de lerende – de mens dus – altijd centraal.

Planet: duurzaam lesmateriaal

De tijd van dikke, gedrukte boeken is grotendeels voorbij. Waar mogelijk ontwikkelen en produceren wij duurzaam lesmateriaal. Zo min mogelijk papier en drukwerk dus. En als het moet, dan op gerecycled papier en gedrukt met milieuvriendelijke inkt. Maar als het enigszins kan, maken we gebruik van digitaal lesmateriaal en online mogelijkheden. Met leren op afstand bijvoorbeeld via e-learnings en met blended learning beperken we het drukwerk en voorkomen we reisbewegingen en daarmee CO2-uitstoot.

Profit: duurzame bedrijfsvoering

Onlinestuderen.com is een commerciële instelling. Het maken van winst is dan ook een voorwaarde voor de continuïteit van onze organisatie. Maar winst maken is voor ons geen doel op zich. Wij kiezen bewust voor een duurzame bedrijfsvoering, waarin het creëren van economische waarde het gevolg is van een in alle opzichten verantwoord bedrijfsbeleid. 

Wanneer spreken we af?

Maak een afspraak

Is jouw organisatie klaar voor de volgende stap?

Plan een afspraak met ons en laat je inspireren.

Maak een afspraak