Inloggen studenten
Opleidingsvoorwaarden

Opleidingsvoorwaarden

Hieronder vind je de inschrijfvoorwaarden voor de cursussen en de opleidingen van OnlineStuderen.com. OnlineStuderen.com is een product van Tele-educatie Nieuwegein bv.. Het gaat hierbij om algemene voorwaarden. Voor de opleidingen die vallen onder De VerkeersAcademie of A&R gelden andere voorwaarden. Deze vind je op internet. OnlineStuderen.com staat geregistreerd bij het Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs (CRKBO). Deze algemene voorwaarden voldoen aan de eisen van het CRKBO.

Spelregels voor consumenten

Duidelijke afspraken voor een soepel verloop van je studie (algemene voorwaarden consument) »

Gedragscode consument »

Klachtenprocedure consument »

Geschillencommissie »

Spelregels beroep & bedrijf

Algemene voorwaarden beroep & bedrijf »

Gedragscode beroep & bedrijf »